Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie Muzeum Torfowisk w Chochołowie jest już gotowe!

Muzeum Torfowisk w Chochołowie jest już gotowe!

Miło nam poinformować, że zakończyły się trwające od sierpnia 2017 r. roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku tzw. „starego ośrodka zdrowia” na Muzeum torfowisk w ramach projektu pt. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020”.

W wyniku realizacji tego zadania Gmina Czarny Dunajec utworzyła w zabytkowym budynku zlokalizowanym w centrum miejscowości Chochołów Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego „Muzeum torfowisk”. Budynek ten należy do zabytkowego kompleksu ludowej architektury drewnianej z XVIII i XIX wieku, który został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako zabytek klasy „O” oraz wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego decyzją z 25.10.1965. Pełnił on dawniej funkcję ośrodka zdrowia. Teraz został odrestaurowany i zmodernizowany, a w pomieszczeniach na partnerze utworzona została multimedialna ekspozycja torfowisk polsko-słowackiego pogranicza.

Zakres robót w ramach projektu obejmował tylko parter budynku i niezbędne elementy powiązane z remontem parteru. Wykonano niezbędne instalacje elektryczne i teletechniczne, system sygnalizacji pożaru, przyłącza sanitarne, wentylacje, kotłownie, pomieszczenie gospodarcze oraz prace wykończeniowe. Utworzono sale wystawiennicze, sanitariaty, korytarz, pomieszczenie socjalne i porządkowe.

Na partnerze powstała multimedialna ekspozycja torfowisk. Ekspozycja posiada interaktywne wyposażenie i wykorzystuje nowoczesne formy komunikowania się z użytkownikami i przekazywania wiedzy na temat różnych aspektów związanych z procesem powstawania torfowisk, chronionymi gatunkami fauny i flory itd. Dzięki swojej multimedialnej formie ekspozycja umożliwia samodzielne zwiedzanie przez dzieci, młodzież i dorosłych. Zwiedzający mogą skorzystać m.in. z multimedialnej mapy torfowisk, animowanych plansz, symulatorów, stanowiska do eksperymentów, poznać duży model chronionej rosiczki, zagrać z interaktywny quiz itp.

Muzeum torfowisk w Chochołowie zlokalizowane jest również bezpośrednio na trasie transgranicznego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku rowerowego wokół Tatr, który cieszy się bardzo dużą popularnością wśród rowerzystów jeżdżących od polskiej i słowackiej strony Wykonanymi i oznakowanymi w ramach projektu ścieżkami rowerowymi można dotrzeć bezpośrednio z „Muzeum torfowisk”  na chronione obszary torfowisk.

Powstałe „Muzeum torfowisk” stanowi  podstawowy element budowanego z partnerem słowackim transgranicznego produktu turystycznego związanego z ochroną i udostępnianiem torfowisk polsko-słowackiego pogranicza. Jest komplementarne do muzeum torfowisk z multimedialną ekspozycja, które zrealizuje partner słowacki na Orawskim Zamku. W ten sposób w jednym projekcie połączone zostanie przywrócenie dawnej świetności historycznym budynkom z ich adaptacją na cele upowszechniania dziedzictwa przyrodniczego.

Fot. archiwum Gminy Czarny Dunajec

Koszt remontu budynku, w który mieści się „Muzeum torfowisk” i wyposażenia go w multimedialną ekspozycję wyniósł ponad 1,1 mln złotych.

Oficjalne otwarcie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego „Muzeum torfowisk” zaplanowano na koniec sierpnia 2018 r. O szczegółach tego wydarzenia będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.muzeumplsk.eu i www.czarny-dunajec.pl

Inwestycja jest częścią projektu pt. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020”.