Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie Projekt Gminy Czarny Dunajec finalistą konkursu RegioStars Awards 2018!

Projekt Gminy Czarny Dunajec finalistą konkursu RegioStars Awards 2018!

Wśród 21 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych przedsięwzięć z całej Europy dofinansowanych z Funduszy Europejskich znalazł projekt pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”, realizowany przez Gminę Czarny Dunajec w partnerstwie z Muzeum Orawskim z Dolnego Kubina ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Projekt został wybrany do ścisłego finału w kategorii „Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe”. Projekt został wybrany przez Komisję Europejską spośród kilkuset projektów z całej Europy rywalizujących w konkursie RegioStars Awards 2018.

 

Wyróżnienie to ma ogromne znaczenie dla całego pogranicza polsko-słowackiego, ponieważ multimedialne ekspozycje torfowisk w Chochołowie oraz w Orawskim Podzamczu stanowią kolejny etap rozwoju strategicznego dla pogranicza, rozpoznawalnego i docenianego przez użytkowników produktu turystycznego budowanego przez kilkadziesiąt polskich i słowackich samorządów skupionych w ramach Euroregionu “Tatry” – Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Projekty, które znalazły się w ścisłym finale konkursu, tak jak projekt Gminy Czarny Dunajec, zostały docenione przez jury za swoją oryginalność i innowacyjność, a także wskazane jako przykłady dobrych praktyk w rozwoju regionalnym, które mogą być inspirujące dla pozostałych regionów.

W głosowaniu internetowym projekt Gminy Czarny Dunajec znalazł się na wysokim 9. miejscu. Podsumowanie konkursu odbyło się 9 października w Brukseli podczas gali RegioStars Awards 2018. Uczestniczył w niej przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pan Rafał Baliński.