Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie Cennik

Cennik

1)     Osoby dorosłe ( powyżej 18 lat) – 8 zł za osobę

2)     Młodzież (15 – 18 lat) – 5 zł za osobę

3)     Dzieci ( poniżej 15 lat ) – 3 zł za osobę

 

Opłaty ulgowe:

1)     Grupy szkolne spoza terenu Gminy Czarny Dunajec wraz z opiekunem, liczące nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – 40 zł za grupę

2)     Grupy szkolne z terenu Gminy Czarny Dunajec wraz z opiekunem, liczące nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – 10 zł za grupę

3)     Grupy szkolne spoza terenu Gminy Czarny Dunajec wraz z opiekunem, liczące nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 18 osób – 50 zł za grupę

4)     Grupy szkolne z terenu Gminy Czarny Dunajec wraz z opiekunem, liczące nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 18 osób – 15 zł za grupę

5)     Osoby reprezentujące samorządy partnerskie i inne instytucje partnerskie Gminy Czarny Dunajec, w szczególności partnerów projektów związanych z historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlakiem wokół Tatr – 2 zł za osobę

6)     Grupy reprezentujące samorządy partnerskie i inne instytucje partnerskie Gminy Czarny Dunajec, w szczególności partnerów projektów związanych z historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlakiem wokół Tatr, liczące nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – 15 zł za grupę

7)     Grupy reprezentujące samorządy partnerskie i inne instytucje partnerskie Gminy Czarny Dunajec, w szczególności partnerów projektów związanych z historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlakiem wokół Tatr, liczące nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 18 osób – 25 zł za grupę

8)     Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny – 2 zł za osobę

9)     Dzieci do lat 3 włącznie są zwolnione z opłaty

Przez grupy szkolne określone w ust. 2 należy rozumieć dzieci w wieku przedszkolnym, osoby ze Szkół Podstawowych i Szkół Średnich