Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie Oferta

Oferta

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie, które powstało w zabytkowym drewnianym budynku dawnego ośrodka zdrowia, to pierwsza w pełni interaktywna, multimedialna ekspozycja przyrodnicza, która pozwala poznać unikatowy świat fauny i flory Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Ten niezwykły obszar jest obecnie największym i najlepiej zachowanym kompleksem torfowisk wysokich w Europie, a jednocześnie jednym z najmniej znanych i docenianych terenów przyrodniczych w Polsce. Początki jego powstania sięgają końcowego okresu ostatniego zlodowacenia - około dziesięciu do dwunastu tysięcy lat temu. Wtedy to, na warstwie słabo przepuszczalnej gliny wyściełającej dno kotliny, zaczął rozwijać się niezwykle bogaty i różnorodny świat roślin i zwierząt. Dzięki specyficznemu, dość chłodnemu, klimatowi panującemu w okolicy wiele z tych gatunków przetrwało tutaj do dziś. Torfowiska wysokie posiadają też niezwykłe funkcje ekologiczne - pełnią rolę naturalnych zbiorników retencyjnych, chronią przed powodziami i suszą, a także przyczyniają się do zmniejszania efektu cieplarnianego.

W trakcie wizyty w Muzeum Torfowisk w Chochołowie zapoznasz się z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, oraz z typami siedlisk występującymi na terenie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Usłyszysz opowieści o ziołach z torfowisk, ich zastosowaniu i powiązanymi z nimi legendami. Obejrzysz jak formowało się torfowisko i jak przebiegał jego rozwój, od powstania do czasów obecnych. Animacje obrazujące przekrój przez profil torfowy oferują wiele informacji o rodzajach i historii torfu, o tym czego torf może nauczyć nas o zmianach klimatu, o tym jak działalność człowieka wpływa na ekosystem torfowisk. Możesz także sprawdzić swoją wiedzę o torfowiskach w interaktywnym quizie lub spróbować rozpoznać do jakiego zwierzęcia należy fragment widziany pod mikroskopem. Film dokumentalny 'Opowieść o cietrzewiach' pozwoli Ci zapoznać się z tym wyjątkowym, coraz bardziej zanikającym gatunkiem. Dla nieco młodszych zwiedzających przygotowaliśmy małą niespodziankę - film animowany o przygodach małego, niesfornego cietrzewia Teta i jego przyjaciółki rosiczki Rosy.

Doskonałym uzupełnieniem wizyty w muzeum może być także wyjście z przewodnikiem w torfowiska i obejrzenie w terenie tego wszystkiego, czego nauczyliście się w muzeum. Możliwe jest także przeprowadzenie warsztatów w funkcjonującym wciąż zakładzie torfowym, czy zwiedzenie zabytkowego wagonika zakładowej kolejki wąskotorowej.

Chochołów to nie tylko miejsce powstania Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego, ale także jedna z najbardziej charakterystycznych miejscowości gminy Czarny Dunajec. Warta uwagi jest przede wszystkim drewniana zabudowa wsi, będąca unikatem w skali Polski. Zajmuje ona południową i środkową część wsi - aż sto trzy usytuowane tam budynki wpisane są do rejestru zabytków. Chaty są parterowe, wzniesione z drewnianych płazów zestawianych na zrąb, ze stromymi dachami okrytymi gontem. Chałupy przeważnie stoją frontowymi ścianami do ulicy. Reprezentują one najbardziej typowe budownictwo góralskie XVII i XIX wieku.

We wsi znajduje się także kościół pod wezwaniem św. Jacka. Jest to murowany, neogotycki budynek wybudowany w latach 1853-1873, z inicjatywy ks. Wojciecha Blaszyńskiego wywodzącego się z Chochołowa. Zainteresować może fakt, iż ks. Blaszyński zginął na placu budowy kościoła. Pochowano go w krypcie wewnątrz przybytku, który budował. Warto wspomnieć, iż ks. Blaszyński ma w Kościele swój obraz, a jego podobizna znajduje się także na fresku razem ze św. Jackiem i Matką Boską. Kościół wzniesiono w kształcie trójnawowej bazyliki, na planie krzyża łacińskiego, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Wejście główne prowadzi przez przybudowaną od zachodu wieżę liczącą sobie 47m. Ma ona iglicowy hełm i cztery narożne wieżyczki. Warto zobaczyć także wnętrze z neogotyckimi ołtarzami, obrazem Matki Boskiej "Chochołowskiej" (pochodzącym ze starego drewnianego kościółka), organami, witrażami i freskami.

Odwiedzając Chochołów, dobrze jest udać się do Muzeum Powstania Chochołowskiego, ulokowanego w dawnym domu Jana Bafii. Można tam podziwiać ekspozycje etnograficzną i historyczną. W czarnej izbie znajdziemy sprzęty gospodarstwa domowego, w białej - ceramikę, obrazy na szkle, ozdoby. Na ścianach rozmieszczono plansze ukazujące historie powstania chochołowskiego, dzieje rewolucji krakowskiej, broń, dokumenty, ilustracje obrazujące historię Chochołowa. Z tyłu budynku można zwiedzić zabudowania gospodarcze z XIX- wiecznymi sprzętami domowymi przeznaczonymi do pracy w polu, saniami i fasiągami. Część chałupy - czarna izba, pochodzi z XVIII wieku, natomiast biała została przywieziona w 1889 roku z Kościeliska.

Pod adresem Chochołów 24 stoi Chałupa z jednej jedli. Wzniesiona została przez Andrzeja Koisa w 1864 roku. Faktycznie całą frontową ścianę wykonano z płazów jednego drzewa jodłowego. Przy skrzyżowaniu z Cichem tkwi figura św. Jana Nepomucena. Stanęła ona najprawdopodobniej w 1864 roku dzięki fundacji Jana Michniaka Jawolczyka jako wyraz ekspiacji dla kradzieży pieniędzy zbieranych na budowę chochołowskiego kościoła. Krąży także historia, iż stoi ona tyłem do Czarnego Dunajca, aby upamiętnić fakt, że czanodunajczanie nie wsparli chochołowian w powstaniu.

W Chochołowie warto także zwrócić uwagę na izbę regionalną rzeźbiarza Jana Ziędera, galerię malarstwa na szkle Anieli Stanek, Zagrodę Blaszyńskich (w której urodził się ks. Wojciech Blaszyński), zrujnowaną skocznię narciarską (wybudowaną po drugiej wojnie światowej) oraz kamień pamiątkowy stojący w miejscu gdzie przekroczył granicę wracający do Polski marszałek Edward Rydz-Śmigły.