Jesteś tutaj: Oravské múzeum Výzva na predkladanie ponúk – výroba prírodovedného dokumentárneho filmu

Výzva na predkladanie ponúk – výroba prírodovedného dokumentárneho filmu

Zákazka s nízkou hodnotou – výroba prírodovedného dokumentárneho filmu v rámci projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky nikat poľsko-slovenského pohraničia“.

Predmetom zákazky je poskytnutie służby – výroba prírodovedného dokumentárneho filmu v rámci realizácie projektu: „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko – slovenského pohraničia“

Viac informácií sa nachádza na: http://www.oravskemuzeum.sk/upload/file/stranka/1498121291_38.pdf