Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie Kolejne kilometry Szlaku wokół Tatr gotowe!

Kolejne kilometry Szlaku wokół Tatr gotowe!

W sierpniu i wrześniu 2017 r. zakończyły się prace związane z budową ścieżek rowerowych o lokalnej nazwie „Droga Cmentarz” i „Dyscyscyno”. Zakres wykonanych robót  obejmował m.in.korytowanie, ułożenie geotkaniny separacyjno-wzmacniającej/geosiatki, wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy, wykonanie nawierzchni,montaż znaków drogowych pionowych. W efekcie tych prac Gmina Czarny Dunajec wybudowała kolejne 2 odcinki żwirowych ścieżek rowerowych o łącznej długości 2,46 km za kwotę 435.943,13 zł.

Ponadto wytyczono  i oznakowano ścieżkę rowerową prowadzącą ze Szlaku wokół Tatr do zabytkowego wagonika kolejki wąskotorowej na torfowisku o długości 1,22 km.

Przy wybudowanych i oznakowanych ścieżkach wykonano infrastrukturę towarzyszącą w postaci dwóch miejsc postojowych. Pierwsze z nich znajdujące się na ścieżce rowerowej „Dyscyscyna” w Czarnym Dunajcu  wyposażone jest  w ławostół, stojak na rowery i tablicę informacyjną. Kolejne – zabytkowy 100-letni wagon kolejki wąskotorowej Bx38 zlokalizowano w pobliżu Zakładu Torfowego.

Łącznie w ramach projektu pt. „Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” Gmina Czarny Dunajec oznakowała i wybudowała  2 odcinki ścieżek pieszo-rowerowych o długości 3,68 km, które stanowią kontynuację istniejącego już transgranicznego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. W ten sposób powstające muzeum przyrodnicze w Chochołowie połączone zostało z obszarem Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Dzięki temu osoby zwiedzające multimedialną ekspozycją na temat torfowisk będą mogły  w sposób bezpieczny i ekologiczny (na rowerze) udać się na torfowiska i poznawać ten unikalny obszar.

W dwóch miejscach postojowych z funkcją informacyjno-edukacyjną stworzone zostały warunki do poznawania obszaru torfowisk  oraz zapoznawania się z różnymi aspektami ich funkcjonowania dzięki zamieszczonym tablicom informacyjnym.

Fotografie: archiwum Gminy Czarny Dunajec