Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie Trwa budowa Muzeum Torfowisk w Chochołowie!

Trwa budowa Muzeum Torfowisk w Chochołowie!

Od sierpnia 2017 r. firma P.B.U PRANICA Adam Pranica z Klikuszowej prowadzi prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego ośrodka zdrowia w Chochołowie na Muzeum Torfowisk. Do końca 2017 roku wykonano znaczną część prac związanych m.in. z remontem podłóg, ścian oraz zagospodarowaniem otoczenia budynku. Równolegle do robót budowlanych postępują prace związane z opracowaniem i wykonaniem przez firmę New Amsterdam sp. z o.o. z Krakowa ekspozycji multimedialnej. Ekspozycja wykorzystywać będzie nowoczesne interaktywne formy komunikowania się z użytkownikami i przekazywania wiedzy na temat różnych aspektów związanych z procesem powstawania torfowisk, chronionymi gatunkami fauny i flory.

Planowany termin zakończenia robót to: 31.05.2018 r. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 1,1 mln złotych. Zapraszamy do zapoznania się z postępem robót.

Inwestycja jest częścią projektu pt. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020”.