Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie To już połowa okresu realizacji projektu dotyczącego budowy Muzeów torfowisk!

To już połowa okresu realizacji projektu dotyczącego budowy Muzeów torfowisk!

Partnerzy: Gmina Czarny Dunajec i Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie w trakcie śródokresowego przeglądu realizacji tego projektu, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2018 r. w Chochołowie podsumowali dotychczasowe efekty realizacji projektu dotyczącego budowy Muzeów torfowisk

Spotkanie z udziałem partnerów projektu pt. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”, przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  i Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY miało charakter śródokresowego przeglądu realizacji projektu realizowanego w połowie okresu jego wdrażania.

W trakcie spotkania przedstawiciele partnerów przestawili rzeczowy i  finansowy postęp realizacji poszczególnych działań w ramach projektu. Cieszy fakt, że: zakończono postępowania przetargowe, podpisano umowy z wykonawcami i są już widoczne pierwsze efekty realizowanego projektu, a co więcej dotychczas nie wystąpiły poważne problemy, które zagroziłyby prawidłowej realizacji projektu.

Fotografie: archiwum Gminy Czarny Dunajec

Projekt pt. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” realizowany jest w ramach Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020”.