Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie uroczyście otwarte!

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie uroczyście otwarte!

Dawny ośrodek zdrowia w Chochołowie przeistoczył się w nowoczesne Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk. Obiekt powołano do istnienia w ramach międzynarodowego projektu pn. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec (partner wiodący) i Oravské Múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Uroczystego otwarcia Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk dokonano 5 października 2018 r. Symboliczną wstęgę przecięli Józef Babicz – wójt Gminy Czarny Dunajec, Rafał Baliński – dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Eva Samčikova – kierownik wydziału marketingu w Muzeum Orawskim, Agnieszka Pyzowska – dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, Michał Stawarski – dyrektor biura Związku Euroregion „Tatry” w towarzystwie Kazimierza Marduły – sołtysa Chochołowa i wielu zaproszonych gości.

Podczas uroczystości obecni byli m.in. Anna Maj z oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Karolina Rzepecka – specjalista ds. finansowych ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Magdalena Zmarzlákowá – burmistrz miasta Trstena, Dušan Karásek – doktor nauk przyrodniczych, dyrektor Parku Krajobrazowego Górna Orawa, Włodzimierz Cichocki – ekspert w dziedzinie torfowisk, przyrodnik i ornitolog, Roman Latoń – nadleśniczy lasów Państwowych w Nowym Targu, Bogusław Sroka – prezes Zarządu LOT Chochołowski, Miloš Šustek – starosta miejscowości Sucha Hora, Joanna Filas –dyrektor biura PLGD, Stanisław Tyrała – prezes Zarządu Term Chochołowskich, Monika Piorun, Magdalena Lindstrom, Mariusz Orzechowski – autorzy ekspozycji z firmy New Amsterdam, Marcin Warchałowski z Muzeum Tatrzańskiego, Stanisław Gonciarczyk – przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec, radni gminni i pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec. Wśród gości obecna była także Stanisława Pilch – była skarbnik Gminy Czarny Dunajec.

– To projekt niezwykły. Tak się zdarzyło, że zyskaliśmy potężnego partnera w dziedzinie turystyki i muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego – Muzeum Orawskie, które służyło nam wsparciem i bogatym doświadczeniem. Dzięki temu zrobiliśmy kolejny krok na drodze do eksponowania i pokazywania naszych torfowisk – mówił podczas otwarcia w imieniu wójta gminy Czarny Dunajec Michał Jarończyk, sekretarz gminy.

– Mam nadzieję, że nam się to udało, że powstało coś ciekawego, atrakcyjnego, chociaż na niewielkiej powierzchni, ale jednak bardzo interesująco pokazującego czym są torfowiska, dlaczego warto je zachować, odwiedzać, cieszyć się nimi. Przy tej okazji bardzo dziękuję Muzeum Orawskiemu na czele z panią dyrektor dr Márią Jagnešáková, która dzisiaj nie mogła być z nami, ale uczestniczyła w licznych naradach i mogliśmy podpatrywać oraz wykorzystywać bogate doświadczenie Muzeum Orawskiego. Nieoceniona była też pomoc osób z Euroregionu „Tatry”, Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY. Dziękujemy pani Agnieszce Pyzowskiej z EUWT, panu Michałowi Stawarskiemu, dyrektorowi biura Związku Euroregion Tatry. Bardzo, bardzo duże podziękowania za to, że pomagali nam na każdym etapie realizacji tego projektu. Dziękuję panu dyrektorowi Rafałowi Balińskiemu, który reprezentuje tutaj stronę rządową – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a także Wspólnemu Sekretariatowi Technicznemu – mówił Michał Jarończyk.

Wyrazy wdzięczności Michał Jarończyk skierował też do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania ekspozycji, pracowników firmy New Amsterdam, projektantów, przyrodników oraz pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec.

– Dziękuję panu Bogusławowi Sroce za udostępnienie wagonika, który jest drugim elementem naszego projektu. Zobaczą Państwo, jak wygląda odrestaurowany wagonik kolejki wąskotorowej, który – jak mamy nadzieję – będzie jeździł po torfowiskach i pokazywał z bliska te tereny. Wiemy już, że Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje równoległy projekt, w którym modernizowana jest lokomotywka, kolejny wagonik, zatem krok po kroku udostępniamy i pokazujemy nasze torfowiska szerszej publiczności – mówił do uczestników uroczystego otwarcia obiektu Michał Jarończyk.

Jak podkreślił sekretarz gminy Czarny Dunajec projekt „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” został bardzo wysoko oceniony i doceniony. Warto zaznaczyć, że projekt znalazł się wśród finalistów europejskiego konkursu RegioStars Awards 2018.

Wśród zaproszonych gość obecny był również Rafał Baliński, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Instytucji Zarządzającej Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który wręczył wójtowi gminy Czarny Dunajec Józefowi Babiczowi certyfikat i pamiątkowy dyplom finalisty konkursu RegioStars.

– Projekt został dostrzeżony w Brukseli i we wtorek odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych, najciekawszych projektów o europejskiej wartości dodanej, projektów współpracy transgranicznej – mówił Rafał Baliński, wyrażając swoje zadowolenie, że będzie mógł w niej uczestniczyć. – Państwa projekt znalazł się w gronie 21 finalistów. Gratuluję, nam bardzo zależało – jako ministerstwu i instytucji, która odpowiada za realizację całego programu – aby znalazły się tam polskie akcenty i bardzo cieszę się, że znalazł się tam właśnie projekt z polsko-słowackiego pogranicza – podkreślił.

Otwarciu Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk towarzyszyła piękna pogoda, która umożliwiła zorganizowanie wycieczki krajobrazowej. Goście, podzieleni na trzy grupy, mieli okazję zwiedzić Chochołów i tereny torfowisk, a także zobaczyć odrestaurowany wagonik na terenie Zakładu Torfowego, do którego mogli dotrzeć na dwa sposoby: rowerami „Szlakiem wokół Tatr” lub mini autokar „Eko-Taxi” – nową atrakcją na terenie gminy Czarny Dunajec.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________

Proces przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnego ośrodka zdrowia rozpoczął się w sierpniu 2017 roku. Wykonawcą inwestycji była firma P.B.U PRANICA Adam Pranica z Klikuszowej. W obiekcie powstała ekspozycja wykorzystująca nowoczesne interaktywne formy komunikowania się z użytkownikami. Za jej pośrednictwem odwiedzający zgłębią wiedzę na temat chronionych gatunków fauny i flory oraz różnych aspektów związanych z procesem powstawania torfowisk. Wykonawcą ekspozycji jest firma New Amsterdam sp. z o.o. z Krakowa. Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 1,1 mln zł.

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowiezostało utworzone w ramach projektu pt. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020”.