Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie Internetowy konkurs wiedzy o torfowiskach i warsztaty dla dzieci i młodzieży już za nami!

Internetowy konkurs wiedzy o torfowiskach i warsztaty dla dzieci i młodzieży już za nami!

W październiku 2018 r. Gmina Czarny Dunajec przeprowadziła internetowy konkurs wiedzy o torfowiskach polsko-słowackich. Opracowano scenariusz konkursu, przygotowano formularz internetowy i rozesłano zaproszenie do udziału w konkursie do szkół. W konkursie wzięło udział ok. 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu oraz Zakladnej Skoly z Trsteny. Dzieci i młodzież ze szkół w Polsce i na Słowacji, wzięła także udział w warsztatach, które  odbyły się w dniu 29.10.2018 r. Zgodnie z zaplanowanym scenariuszem pierwsza część warsztatów odbyła się w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk.  Następnie przewodnik w osobie pana Włodzimierza Cichockiego zabrał każdą z 4 grup w niezwykle ciekawą podróż po prawdziwych torfowiskach i wybudowanych ścieżkach, gdzie dzieci i młodzież mogły spotkać rośliny i zwierzęta typowe dla tego obszaru.  Warsztaty zakończyły się ogniskiem. Każda osoba biorąca udział w tych wydarzeniach otrzymała pamiątkowy dyplom oraz drobną nagrodę.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fot. archiwum Gminy Czarny Dunajec

 

Konkurs internetowy oraz warsztaty są działaniami realizowanymi w ramach projektu pt. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” wspólfinansowanego w ramach programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020”.