Jesteś tutaj: Muzeum w Chochołowie

Muzeum w Chochołowie

2017-02-20 09:15:40

Do 2018 roku powstaną unikatowe multimedialne muzea przyrodnicze w Chochołowie i Orawskim Podzamczu! Transgraniczny projekt Gminy Czarny Dunajec i Muzeum Orawskie w Dolnym Kubinie zatwierdzony do dofinansowania

Decyzję o dofinansowaniu budowy dwóch multimedialnych muzeów przyrodniczych na pograniczu polsko-słowackim w ramach projektu pt. Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza podjął w dniu 15.02.2017 r. Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Muzeum Torfowisk w Chochołowie jest już gotowe!
2018-07-13 10:18:39

Muzeum Torfowisk w Chochołowie jest już gotowe!

Miło nam poinformować, że zakończyły się trwające od sierpnia 2017 r.  roboty  budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku tzw. „starego ośrodka zdrowia” na Muzeum torfowisk w ramach projektu pt. „Torfowiska wysokie-europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” realizowanego w ramach programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020”.